Könyvelés  |  Bérszámfejtés, TB ügyintézés
Igazolások beszerzése  |  Soron kívüli kérések  |  Idegen nyelvű szolgáltatások

Ön és munkatársai minden hónapban előkészítenek és elhőznak nekünk különböző bizonylatokat, aminek alapján mi elkészítjük könyvelésüket.

A jelenlegi rendelkezések szerint a következő bizonylatokat kell Öntől megkapnunk könyvelésének elkészítéséhez:

-Könyvelési mellékletek, szerződések, egyéb, változást rögzítő dokumentumok

-Bejövő számlák

-Kimenő számlák

-Bankkivonatok és banki bizonylatok

-Pénztár, vagy pénztárak bizonylatai

Elkészítjük előzőleg leadott bizonylatainak könyvelését, ÁFA bevallását, egyéb az államháztartás felé kötelező bevallásait.

 

Vegyük sorra a fenti öt tételcsoportot!

1/ Könyvelési mellékletek, szerződések, egyéb, változást rögzítő dokumentumok.
Ezek lehetnek pl.:

  1. adóhivatali értesítés
  2. vámmal kapcsolatos értesítések
  3. magánnyugdíj számlák
  4. hivatalos utak elszámolásai és úti jelentései
  5. új belépők munkaszerződései

     -   gépkocsi nyilvántartás költségelszámoláshoz

  1. stb.

Itt kell megemlítenünk, hogy egyéb, a könyvelés szempontjából fontos eseményről folyamatosan kell értesüljünk. Például, ha gépkocsit vásárol, egyszerűen tegye be az adás-vételi szerződés másolatát az aktuális iratok közé.

Ellenőrizzük Önnek, hogy folyamatban lévő kifizetései megfelelnek-e érvényes szerződéseinek.
Ehhez szükségünk van:

  1. Lízing és bérleti szerződéseire
  2. Kölcsönszerződéseire
  3. Biztosítási szerződéseire, stb.

 

Természetesen a szerződések időközbeni módosulását is tudnunk kell, ezért mindig tegyen be egy fénymásolatot az átadott papírokhoz.
Vállaljuk, hogy az alapszerződéseket és azok módosulásait nyilvántartjuk és könyvelésünkben irányadónak tekintjük.
(Ezekre az iratokra, kérjük, írja rá saját megjegyzését. Pl.: Ez a szerződés az alapszerződés harmadik módosulása)

2/ Bejövő számlák
Ezeket a számlákat célszerű szállítók és dátum, vagy ha egy szállítótól kevés számlája érkezik, csak dátum szerint rendszerezni és sorszámozni.
Kérjük a számlákhoz tartozó szerződéseket is mellékelni. (Ez csak akkor szükséges, ha a szállító valamilyen feladat ellátására szerződött az Ön cégével)

3/ Kimenő számlák
Azt javasoljuk, hogy ezeket a számlákat szintén dátum szerint szíveskedjék csoportosítani és sorszámozni.
Kérjük a számlákhoz tartozó szerződéseket mellékelni. (Ez csak akkor szükséges, ha az Ön cége szerződést kötött a vevővel valamilyen feladat ellátására)

4/ Bankkivonatok és banki bizonylatok
Akár egy, akár több bankszámlája van, kérjük ezeket számlaszámonként rendszerezni.
A bankkivonat már sorszámozva van, tehát nem kell mást tennie, mint a hozzá tartozó bizonylatokat mögé csatolni.
(A banktól kapott bizonylatokat mindenképpen őrizze meg. Ez fontos lehet azért is, mert néha a bank, vagy a posta késik a kivonattal, vagy meg sem érkezik. Ilyen esetben az átadott bizonylatok is  eligazítanak bennünket a teendőkben és mialatt  beszerzi bankjától a hiányzó kivonatot mi folytatni tudjuk könyvelését.)
Banki bizonylatokra példa: átutalási megbízás, készpénz betétről, vagy kivétről szóló pénztárbizonylat stb.

5/ Pénztár és bizonylatai
A cégek készpénzforgalmának vezetése egy nagyon fontos dolog, itt fordulhat elő a legtöbb hiba.
Egy cégnek az érvényes rendelkezések szerint naponta kell vezetni készpénz bevételi és kiadási pénztárbizonylatait, ezeket időszakonként (legkevesebb havonta) összegezni kell.
Ehhez szigorú számadású nyomtatványokat árulnak, amit egy esetleges APEH ellenőrzésnél át kell adni a vizsgáló személynek. (A szigorú számadás azt jelenti, hogy nyilván kell tartani a nyomtatványokat sorszám szerint és az ellenőrizhető periódusban azt át kell adni az ellenőrnek)
Ezek kitöltéséhez szívesen adunk tanácsot, sőt le is vehetjük válláról ezt a feladatot.
Ha kéri pénztárának vezetését, kérjük nézze meg az
Egy rövid, de fontos tanács pénztárával kapcsolatban:
A kasszában mindig kell feltüntetett fedezete legyen a készpénzvásárlásnak. (Üres pénztárcából nem lehet fizetni)

A fenti öt alaptennivalón kívül egy cégnek vezetnie kell:

- tárgyi eszköznyilvántartást, az értékcsökkenést
- eszközök nyitó és záró leltárát
- TB bevallásokat
- munkabér kartonokat
- SZJA elszámolásokat
Ezek elkészítésére is készségesen rendelkezésére állunk.

Soron kívüli kérések:

Önnek szüksége lehet különböző, soron kívüli kimutatásra. Ezek elkészítését 2-3 munkanapon belül vállaljuk. Pl: rendkívüli mérleg elkészítése

Rendkívüli adatközlés cégének állapotáról: maximum két munkanapon belül, előzetes kérés alapján. (Irodavezetőnkön keresztül)

Amennyiben külső hivataltól kér igazolást (pl. hitel felvételéhez nullás igazolások), kérésére, megfelelő felhatalmazással ellátva elmegyünk a hivatalokhoz és beszerezzük a kért papírokat.

Könyvvizsgálat:
Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelre kötelezett vállalkozónál kivéve, ha a vállalkozó nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában nem haladta meg az 100 millió Ft.-t.

Könyvvizsgálót szívesen ajánlunk a Cégének, de természetesen Ön is választhat. Ennek aktuális időpontja május vége, a társasági adó és mérleg elkészítésének határideje.

 

lap tetejére