Beszámoló az
"Enola képzések a versenyképesség növelésére"
című projektről

HEFOP-3.4.1/05/1.-2005-08-0052/2.0
2006. szeptember- 2007. december

Vállalkozásunk célul tűzte ki, hogy munkatársaink részére olyan szakmai és nyelvi képzést biztosítunk, amely alkalmassá tesz minket kapacitásaink legmegfelelőbb kiaknázására. Az Európai Uniós csatlakozás által teremtett új kihívásokkal egy felkészült, összeszokott csapattal kívántunk szembenézni, külföldi tulajdonú vagy vezetőjű kisvállalkozások és non-profit szervezeteket is szeretnénk bevonni ügyfélkörünkbe. A projekt célja a cég munkatársainak képzése, elsősorban angol nyelv területén és a szervezetfejlesztés, belső kommunikáció szintjén. A cégen belüli képzésektől szolgáltató tevékenységünk színvonalának és eredményességének növekedését vártuk, várjuk.

A projekt folyamán tervezett időpontban megkezdődött a tanfolyamok megtartására irányuló tájékozódás, ajánlatkérések. A képzési szerződéseket 2006. októberében kötöttük meg mind az angol nyelvi tanfolyam, mind a Szervezetfejlesztési és belső kommunikációs képzésre vonatkozóan. A képzésekkel kapcsolatos munkaidő-szervezési feladatok megvalósultak, visszajelzések szerint is folyamatosan és zökkenőmentesen zajlott a munkavégzés a projekt megvalósulása során.

A projekt a tervezéskor kitűzött céljait elérte. A Szervezetfejlesztési és belső kommunikációs képzés és az angol nyelvtanfolyam sikeresen megvalósult, 13-13 fő részt vett, illetve sikeres záróvizsgát tett.
A képzéseken szerzett tudást, ismereteket, tapasztalatokat beépítettük a munkaszervezetbe, azokat munkavégzésünk során folyamatosan alkalmazzuk.

A Szervezetfejlesztési és belső kommunikációs képzés egyik hozadékaként tovább fejlesztettük cégünkön belül a munkatársaink közti kommunikációs hálót. Mint Ügyfeleink is tudják, a cégükkel, szervezetükkel kapcsolatos könyvelési és társadalombiztosítási munkaügyi szolgáltatási területek elkülönülnek, azokat más-más személy végzi. Így elengedhetetlennek tartottuk az ezen munkatársak közti hatékonyabb együttműködést, a köztük zajló információáramlás kölcsönös és folyamatos megvalósulását.
A tevékenységünkből adódó, határidőkkel járó időszakosan megnövekvő munkamennyiség eredményes ütemezésében nagy segítséget nyújtanak a rendszeres munkamegbeszélések, értekezletek. Azon túl, hogy az aktuális feladatok áttekintését, az elvégzett feladatok értékelését, tapasztalatok megosztását szolgálják, mindig alkalmat adnak az egyéni ötletek, újítások megbeszélésére, a felmerülő problémák, kérdések tisztázására.

Az angol nyelvi tanfolyam végén a résztvevők záróvizsgát tettek, melyet munkatársaink sikeresen teljesítettek. Így képességeink megvannak ahhoz is, hogy külföldi tulajdonú vagy vezetőjű kisvállalkozások és non-profit szervezeteket is bevonjunk ügyfélkörünkbe.

A projekt során szerzett tapasztalatok okán a későbbiekben is szívesen valósítanánk meg hasonló, a szolgáltatási tevékenységünk színvonalának és eredményességének további növekedését eredményező projekteket.

Zeley Kata
Ügyvezető igazgató


A projekt az EU társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Esza Kht.: www.esf.hu