2008-as hírek | 2009-es hírek | 2010-es hírek | 2011-es hírek | 2012-es hírek | 2014-es hírek | 2015-ös hírek | 2016-os hírek

Változások 2009. július 1.

ÁFA

Az ÁFA normál kulcsa 20 %-ról 25 %-ra emelkedik. Kedvezményes adókulcsok 5 % és 18 %.

Pénztárgépek, taxaméterek átállítási határideje augusztus 31.
Július 1.-től az átállításig kézzel kell a bizonylatokat kiállítani.

Számlájának kiállításában a következő tájékoztatással kívánunk segíteni:

I. Folyamatos teljesítésre kiállított számla esetén:
(folyamatos teljesítés: rendszeresen kiadott számlák, mint bérleti díj, havonta ismétlődő szolgáltatás stb., ahol eddig is a fizetési határidő és a teljesítés időpontja ugyanazon nap kellett legyen)

Július 1. előtti teljesítés és fizetési határidő:

  • a fizetendő összeg már július 1. utáni időszakra vonatkozik (Pl. előre fizetett bérleti díj.) az ÁFA összege 20 %.
  • a fizetendő összeg egy része júniusra, másik része már júliusra vonatkozik , Pl. hó 15.–től következő hó 15.-ig számlázott szolgáltatási díj) az ÁFA összege 20 %.

Július 1. utáni teljesítés és fizetési határidő:

  • a leszámlázott időszak is július 1. utáni, az ÁFA összege 25 %
  • a leszámlázott időszak július 1. előtti, az ÁFA összege 20 %
  • a számlázott időszak egy része július 1. előtti, másik része július 1. utáni intervallum a számlát arányosítani kell. A július 1. előtti időszak 20 %-kal, a július 1. utáni időszak 25 %-kal adózik.

II. Nem folyamatos teljesítésre kiállított számla esetén:
(nem folyamatos teljesítés: különálló ügyletekre kiállított számla, ahol a fizetési határidő és a teljesítés időpontja nem kötelezően esik egybe.)
Minden esetben a július 1. előtti teljesítés 20 %-kal, a július 1. utáni teljesítés 25 %-kal adózik.

Az előleg esetében, ha annak átvétele még július 1. előtti időpontra esik a 20%-os adómértéket kell alkalmazni. Ugyanezen értékesítésről kiállított végszámlánál, ha annak teljesítési időpontja követi a hatálybalépést, az előleg feletti ellenértékre 25%-os adókulcsot kell alkalmazni.

SZJA:
A jelenlegi 18 %-os sávhatár 1.700.000 Ft-ról, 1.900.000 Ft-ra emelkedett, ezért a 143.000 Ft feletti bruttó jövedelmeknél túlvont adó összeg jelentkezik, melyet egyben vagy részletekben ez év végéig kell rendezni a dolgozó felé.

Járulékok területén:
A mértékek változnak két adónem esetében 143.000 Ft bruttó bér kifizetésig, az ezen felüli jövedelemrész esetén az eddigi mértékek maradnak. Ami tehát csökken:

  • a TB járulék az eddigi 29 %-ról 26 %-ra csökken és ez a 3 % az egészségbiztosításnak fizetett összegnél jelenik meg,
  • a munkaadói járulék 3%-ról 1%-ra csökken.

A Start kártyáknál az első évben fizetett 15%- 10%-ra csökken, a második évben fizetendő járulék 25%-ról, 20%-ra csökken.
A társas és egyéni vállalkozó által fizetett vállalkozói járulék mértéke szintén a 143.000 Ft-ig 4%-ról, 2,5%-ra csökken.
A szakképzési hozzájárulás fejlesztési támogatásként felhasználható mértékét a korábbi 70%-ról 60%-ra csökkentette.

Táppénz területén:
Az augusztus 1.-jét követően kezdődő keresőképtelenségek esetén a betegszabadság mértéke 80%-ról, 70%-ra csökken, a táppénz mértéke az eddigi 70%-ról 60%-ra, az eddigi 60%-ról, 50%-ra csökken. A korábban kezdődő ellátások esetében a korábbi mértékekkel kell számolni.
A fenti időponttól a táppénz összegét is maximálják, a havi összege nem haladhatja meg a minimálbér 400 %-át, ez most 286.000 Ft. A passzív táppénz összegének maximuma 3.575 Ft/nap, jogosultsági ideje a korábbi 45 nap helyett 30 napra csökken.

Változások 2009

Cégautóadó és útnyilvántartás által elszámolt költségek
Jelenleg érvényes szabályok szerint a személygépkocsikra, melyek cégek tulajdonában állnak, mindenképpen meg kell fizetni az új vagyoni típusú adót. Ez 1600 cm3 hengerűrtartalom vagy 1200 cm3 kamratérfogat alatti járművek esetében havi 7 ezer forint, minden más személygépkocsi esetében havi 15 ezer forint.
A magánszemélyek esetében a saját tulajdonban lévő járművek (ide értve a házastárs s tulajdonában lévő járművet is) hivatali, üzleti célú használata miatti költségelszámolást készít, ha az nem kiküldetési rendelvény alapján vagy munkába járás címén merül fel, adóköteles.  Ez azt is jelenti a gyakorlatban az új cégautó adó szabályokra figyelemmel, aki az útnyilvántartás adatai alapján költséget számol el, annak a költségelszámolásra tekintettel cégautó adót kell fizetnie.
Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők útnyilvántartás vezetése nélkül havi 500 kilométert számolhatnak el továbbra is, de a költségelszámolásra tekintettel ezen adózói körnek is cégautó adó fizetési kötelezettsége van.
A fentieket összefoglalva, ha vállalkozásukba a 2009-es évben útnyilvántartás alapján költséget kívánnak elszámoltatni, abban az esetben a fenti kategóriáknak megfelelően adót kell fizetni. Ezt az adót negyedévente be kell vallani.

Maximális pénztár
Sajnos a számviteli törvény maximálta a házipénztárunkban tartható legmagasabb készpénzállomány mértékét. Ez a határ jelenleg a 2008-as év nettó árbevételének 2%-a. Azon vállalkozásoknál, ahol a nettó árbevétel nem éri el a 41.666.666 Ft-ot, ott a maximális készpénzállomány 500.000 Ft. A jelenleg pénztárainkban levő pénznek a határértéket meghaladó részét, be kell fizetni bankszámláinkra. Amennyiben erre nincs lehetőségünk, mert nem áll rendelkezésünkre ez az összeg, ott be kell raknunk 2008 évi osztaléknak, mely sajnos adóterheket von maga után. Jelenleg az osztalékadó 25%-os szja (szerencsére a 35%-ot az idei évben már eltörölték), illetve 14%-os EHO, melynek az éves maximum összege 490.000 Ft/fő. Így ha pénztárunkban például 8M Ft van, és a maximum pénztárállományt 500.000 Ft-ban állapítottuk meg, akkor 7,5M Ft osztalékot kell felvenni. Ha a 2 tulajdonos van 50-50%-ban abban az esetben fejenként 3,75M Ft osztalékot kell felvenni, ami után 937.500 Ft/tulajdonos szja-t kell fizetni, és 490.000 Ft/tulajdonos eho-t.

Adómentes juttatások
Idén a következők szerint alakul az adómentesen adható béren kívüli juttatások rendszere. Nem kell már figyelni azt, hogy éven belül milyen összeget kap összesen a dolgozó (korábban egy 400e Ft-ban korlátozva volt), de korlátossá tettek egy-két dolgot a tavaly még korlátlanul adható juttatásokból. Ezek a korlátok:
Üdülési csekk továbbra is a minimálbér, 71.500.-
Ajándék utalvány, háromszor a minimálbér 10 %-a,
Beiskoláztatási támogatás mindkét szülőnek minimálbér 30%-a,
Kultúra utalvány a minimálbér összege egész évre összesen,
Természetben étkezés 12.000/hó,
Hideg étel utalvány 6.000/hó
a helyi utazási bérlet továbbra is,
egészségpénztári tagdíj minimálbér 30%-a,
internet támogatás korlátozás nélkül 
az iskolarendszerű képzés átvállalt összege évente nem lehet több a minimálbér két és félszeresénél, de ez csak az új szerződésekre igaz,
persze az adómentesség továbbra is csak akkor áll fenn, ha az mindenki számára azonos módon és mértékben elérhető, vagy cafeteria szabályzat alapján differenciálódik a juttatás.

Számlagyűjtés
Továbbiakban az EVÁs vállalkozóknak is meg kell őrizniük azon költség számláikat, melyek a vállalkozásuk működtetéséhez szükségesek. Ezeket a számlákat a bevételi nyilvántartást vezető cégeknek nem kell a könyvelőhöz eljuttatnia, a kettős könyvvitelt vezető EVÁs vállalkozóknak, könyvelésre le kell adniuk.

Tagi kölcsönök elengedése
azon vállalkozásoknak, melyek magas tagi kölcsönnel rendelkeznek, és nem tudják igazolni, hogy honnan volt pénzük cégük megsegítésére, lehetőségük nyílik arra, hogy erről a kölcsönről lemondjanak és felvegyék osztaléknak 10%-os adó terhe mellett. Ha élnek ezzel a lehetőséggel, egy esetleges vagyonosodási vizsgálatnál nem kell bizonyítaniuk honnan volt jövedelmük, hogy ezt a kölcsönt a cégüknek nyújtsák.

lap tetejére